Zijn uw actuele bedrijfsgegevens bij ons bekend?

U bent als agrarisch ondernemer verplicht een administratie bij te houden over de productie, aan- en afvoer en het gebruik van meststoffen. Uw agrarisch bedrijf heeft hiervoor een relatienummer ontvangen van RVO.

Zorg voor een juiste registratie van uw mest aan- en/of afvoer en voorkom vervelende boetes! 

Wij als vervoerder verzorgen de registratie van de meststromen door middel van het indienen van het vervoersbewijs dierlijke meststoffen. Het komt echter steeds vaker voor dat het opgegeven relatienummer niet of niet meer actueel is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn wijzing bedrijfseigenaren, bedrijfsovername, wijziging van bedrijfsvorm etc.

Het is echter van groot belang dat het actuele relatienummer bij ons bekend is. Wanneer een relatienummer onjuist is wordt de mest niet op uw bedrijf op- of afgeboekt. Dit betekend dat er geen (verplichte) aan- of afvoer geregistreerd staat. Bij een eventuele controle blijft u volgens RVO in gebreke waar administratieve waarschuwingen of zelfs boetes uit voortkomen.

Wat te doen?

Om de registratie van uw meststromen correct te verzorgen verzoeken wij u onderstaande gegevens te controleren en zo nodig aan ons door te geven:

– Relatienummer RVO 
– Tenaamstelling 
– KVK-nummer 

Het juiste relatienummer kunt u vinden op correspondentie brieven van RVO. Wijzigingen kunt u aan ons doorgeven via uw vaste vertegenwoordiger of via h.hazeleger@janbakker.nl aan Henri Hazeleger. Ook bij vragen kunt u bij ons terecht.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over uw registratie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ga dan naar RVO.nl.

Registratie mest aan- en afvoer