PRODUCT ONDER DE AANDACHT: AARDAPPELZETMEEL.

Bent u al op de hoogte van de gunstige eigenschappen van aardappelzetmeel? Dit broertje staat vaak ten onrechte in de schaduw van andere aardappelproducten maar heeft zeer geconcentreerde kwaliteiten!

Want wist u dat dit co-product bij uitstek geschikt is om te voeren aan runderen in een eiwitrijk rantsoen? Een eiwitrijk rantsoen bestaat bijvoorbeeld uit veel vers gras, graskuil of bierbostel. Om het rantsoen in balans te brengen zijn er energierijkeproducten nodig. Producten met veel zetmeel komen hiervoor in aanmerking, ze hebben een verhogend effect op de melkproductie en het melkeiwitgehalte.

Aardappelzetmeel is een uiterst geconcentreerd (bestendig) zetmeel product. Bestendig zetmeel is een bron van glucogene energie en wordt in de darm omgezet naar glucose en vervolgens in de uier naar lactose. Als melkvee voldoende glucogene energie gevoerd krijgt, dan is het voereiwit volledig beschikbaar voor de vorming van melkeiwit en is het niet nodig voor de vorming van lactose. Bijkomend voordeel van aardappelzetmeel is de levering. Het product is het jaarrond leverbaar waardoor consistent gevoerd kan worden en schommelingen worden vermeden.

Naast bovenstaande eigenschappen conserveert zetmeel van nature ook nog eens gemakkelijk. De snelle PH daling en gevormde zuren houden het product stabiel en zorgen voor een lange houdbaarheid. Aardappelzetmeel is daarmee ook bij uitstek geschikt als afdeklaag voor kuilen van gras, mais en bijproducten.

Overtuigd van de kwaliteiten van aardappelzetmeel? Bestel meteen via 0525-633064 of vraag onze vertegenwoordigers om meer informatie.

 

Aardappelzetmeel in product onder de aandacht