OPEN DAG KINROOI – GEITENMELKERIJ

Momenteel bouwt Geitenmelkerij Van Summeren in Kinrooi (België) haar vierde locatie.  Na in Stramproy een melkgeitenbedrijf, in Vredepeel eveneens een melkgeitenbedrijf en in Stramproy op een tweede lcoatie een geiten opfokbedrijf te hebben gerealiseerd wordt momenteel in Kinrooi de laatste hand gelegd aan een melkgeitenbedrijf voor 3.200 melkgeiten. 

Het volledig nieuwe bedrijf bestaat uit sleufsilo’s, een loods en een melkgeitenstal welke is voorzien van een moderne melkinstallatie met subway en melkmeting, een verticale silotank met buffertank en een luchtwasser. Deze laatste kan worden gezien als een pilot voor de melkgeitensector waarin het gebruik van een luchtwasser nog niet alledaags is.

Gezien de uitbreidingen die Geitenmelkerij Van Summeren de laatste jaren heeft gerealiseerd alsmede de groei in de geitensector en het toepassen van moderne techniek is het organiseren van een open dag op locatie Kinrooi vanzelfsprekend. Jan Bakker draagt als leverancier voor Geitenmelkerij Van Summeren, met o.a. perspulp, graskuil en maiskuil, graag zijn steentje bij en nodigt u allen van harte uit om de open dag te komen bezoeken!

 

Geitenmelkerij Van Summeren – Open dag