Water naar de zee dragen – Tunnel Rijnlandroute

Water naar de zee dragen is over het algemeen een onzinnige bezigheid, maar dit is een uitzondering. Bij het boren van een tunnel bij Voorschoten kwam brak water naar boven dat vanwege het zoutgehalte moest worden afgevoerd. En daar kwam Jan Bakker in actie!
Omroep West schreef er een artikel over. Klik hier voor het artikel of zie onderstaande tekst.
KATWIJK – Water naar de zee dragen is over het algemeen een onzinnige bezigheid, maar dit is een uitzondering. Bij het boren van een tunnel bij Voorschoten kwam brak water naar boven dat vanwege het zoutgehalte moet worden afgevoerd naar zee.

In diepere lagen in de grond komt van nature brak grondwater voor. Dit water is zouter dan het gewone oppervlaktewater en kan daardoor niet in de sloot worden gepompt. In overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt het water daarom naar zee afgevoerd. Sinds dit weekend brengt de aannemerscombinatie Comol5 het brakke water met vrachtwagens naar het boezemgemaal van Katwijk. Hiervandaan wordt dit water afgevoerd naar zee.

De Rijnlandroute is een nieuwe oost-westverbinding tussen Katwijk en Leiden die de A44 en de A4 met elkaar verbindt. Daarvoor is bij Voorschoten een kilometerslange tunnel en een verdiepte ligging gegraven. Het vervoer van het water duurt tot half juni en gaat 24 uur per dag, zeven dagen per week door. tekst: Omroep West.