Vitale Rika 155 beloond met sterkoe 1 predicaat

Afgelopen zomer werd aan onze Rika 155 het sterkoe 1 predicaat toegekend! Coöperatie CRV geeft, als stamboek, predicaten en certificaten uit voor koeien die aan bepaalde voorwaarden hebben voldaan. Het betreft hier predicaten voor hoge levensproducties en bijzondere prestaties van individuele koeien. Zo zijn er de certificaten voor 100.000 kg melk, 10.000 kg vet + eiwit,  sterkoe 1, sterkoe 2 en sterkoe 3.

Minimum eisen sterkoe

Sterkoe 1, 2 en 3 zijn predicaten voor de eigen prestatie van een koe. Van de koe worden de
lactatiegegevens en het exterieur op respectievelijk 9, 12 en 15-jarige leeftijd beoordeeld. (bron:https://www.cooperatie-crv.nl/wp-content/uploads/2018/07/Reglement-Predicaten-201809-1.pdf)

Om het predicaat sterkoe 1 te halen moet een koe 9 jaar of ouder zijn, een gemiddelde productie van 105 hebben, een minimaal 85 punten scoren op uier en minimaal 85 punten scoren op algemeen voorkomen. Kortom betekend dat een gezonde en krachtige koe op respectabele leeftijd. Onze Rika 155 is van juli 2011,  behaalde 85 punten op uier en 87 punten op algemeen voorkomen. Wat zijn we trots op haar! Hopelijk mogen we nog lang van haar genieten en blijft ze nog vele jaren vitaal. Wellicht haalt ze over 3 jaar zelfs het sterkoe predicaat 2.

Context informatie

In het kader van de verduurzaming van de sector wordt gezocht naar manieren om koeien een hogere productieve leeftijd te laten bereiken. Dat daarin vooruitgang wordt geboekt zie je onder andere terug in de stamboekgegevens van CRV. Voorheen waren er gemiddeld ca. 120 koeien per jaar welke het sterkoe 1 predicaat kregen uitgereikt. Tegenwoordig, omdat meer koeien ouder worden ligt dat aantal hoger. Zo krijgen dit jaar ca. 400 koeien het sterkoe 1 predicaat uitgereikt, meer dan drie keer zoveel dus!