Opsteker! Nieuwe zonnepanelen gelegd locatie Landbouwbedrijf Jan Bakker

Op Landbouwbedrijf Jan Bakker aan de Hondweg zijn in hele korte voorbereidingstijd alsnog zonnepanelen op de meest recente aardappelloods gelegd. Het project, dat al stamt uit 2018, kon in eerste instantie niet worden gerealiseerd, omdat er geen ruimte was op het elektriciteitsnet.

Het onder druk staan van de capaciteit van het elektriciteitsnet is een bekend probleem in vele buitengebieden. Wanneer de capaciteit niet toereikend is krijgen nieuwe duurzame projecten geen groen licht meer. En dat is frustrerend, want we hebben die duurzame energie juist hard nodig.

Met de nodige moeite heeft contractpartner Pure Energie dit voorjaar toch ruimte op het net weten te reserveren zodat, in een recordtijd en voor het verstrijken van de deadline op 21 juni van de subsidiebeschikking (SDE), het project kon worden gerealiseerd. Een knap staaltje organisatiekracht en samenwerking tussen Pure Energie en Jan Bakker.

Er zijn in totaal 1027 zonnepanelen gelegd, die een verwachte opbrengst genereren van 425.000 kWh per jaar. Op locatie de Hondweg liggen in totaal nu 1855 zonnepanelen, waarmee op jaarbasis 630.000 kWh aan stroom wordt geproduceerd. Genoeg voor een jaarlijks verbruik van 230 huishoudens.