Delegatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op werkbezoek bij Jan Bakker

Afgelopen donderdag ontvingen wij een delegatie medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met meer dan 20 personen reisden zij af naar Hattemerbroek voor een bezoek aan ons hoofdkantoor.

Na een presentatie over de geschiedenis van ons bedrijf en onze huidige activiteiten, producten en diensten, volgde een toelichting op de transitie naar duurzame energie waar we ons al sinds 2001 mee bezig houden. Namens het ministerie werd daarna een stuk gepresenteerd over de voorgenomen vrachtwagenheffing die waarschijnlijk in 2026 zal worden ingevoerd. Met elkaar werd van gedachten gewisseld over de (on)mogelijkheden en wensen op dit gebied, maar ook over de netcongestie en de noodzaak om de oplossingen ervoor buiten de bestaande aansluitingen te zoeken. Uiteraard werd het bezoek afgesloten met een rondleiding over ons laadplein met accu-opslag voor elektrische vrachtwagens.

Het was een interessante bijeenkomst met de kracht van kennisdeling. We zijn benieuwd naar de toekomstige ontwikkelingen in de transportsector!