Jan Bakker ondersteunt agrarische manifestatie 22 juni 2022 Stroe

Jan Bakker maakt zich grote zorgen over de gepresenteerde plannen tot stikstofreductie. “Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof gaan volledig voorbij aan de innovaties die de Nederlandse agrarische sector al jaar en dag levert”, aldus Henk van de Vosse, CFO bij Jan Bakker.

Innovaties toepassen

Wereldwijd wordt Nederland geroemd om zijn kennis en praktische innovaties op agrarisch gebied. De agrarische sector is sterk in het produceren van kwaliteitsvoedsel op grote schaal en blijft zichzelf continue ontwikkelen om bij te dragen aan een beter milieu en verlaging van CO2-footprint. Jaar op jaar wordt er verduurzaamd, en aan alle gestelde criteria voldaan.

Andere koers

Dat de aanpak, die na WO2 gericht was op intensivering en schaalvergroting, moet veranderen is onontkoombaar. De huidige tijd is veranderd en nieuwe vraagstukken doen zich voor. De uitdaging omtrent stikstofreductie gaat de sector dan ook niet uit de weg. Echter biedt de overheid met het geplande beleid geen mogelijkheden om de maatschappelijke opgaven in te passen in nieuwe bedrijfsvoeringen. Bedrijven worden door de plannen met één pennenstreek van de kaart geveegd.

Hiermee wordt de rekening van het stikstofprobleem op dit moment vrijwel volledig gepresenteerd aan de boer en hun aanverwanten, terwijl het een breed maatschappelijk probleem is, die we gezamenlijk moeten oplossen.

Toekomst met perspectief

Aan het kabinet de duidelijke taak om met de boeren sámen te werken. Maak gebruik van de innovatieve kracht die veel agrarische ondernemers bezitten. Zorg voor een oplossing met perspectief, waar iedereen zich voor in kan zetten. Een gedegen plan, in samenspraak met de boeren, biedt toekomst aan ons allemaal.

Om de boeren een hart onder de riem te steken en te laten zien waar we voor staan ondersteunen wij de actie van woensdag 22 juni 2022 en zijn ook wij aanwezig in Stroe. Wij hopen dat de actie op een waardige manier zal verlopen, met respect en behoud van het aanwezige maatschappelijke draagvlak. Daar zetten wij ons voor in, u/jij ook?