Branchevereniging HISFA: eenzijdige oplossing stikstofprobleem, boosheid boeren begrijpelijk

Hisfa: Innovatief ondernemerschap onderbelicht bij huidige aanpak stikstofdossier

De leden van de Nederlandse branchevereniging voor fouragehandelaren (Hisfa) begrijpen de boosheid van de boeren op de gepresenteerde plannen tot stikstofreductie. Bij de oplossing van het stikstofdossier wordt door de overheid te eenzijdig gekeken naar een oplossing op korte termijn zonder te kijken naar de gevolgen die dit heeft op onder andere onze voedselproductie op lange termijn. Ook wordt te veel benadrukt dat het een probleem van de boeren is, terwijl het eigenlijk een maatschappelijk probleem is, die ook een gezamenlijk aanpak nodig heeft. Hier wordt door de overheid volledig aan voorbij gegaan. 

De boeren hebben de afgelopen 20 jaar laten zien dat ze bereid zijn innovatieve investeringen te doen die bijdragen aan een beter milieu en verlaging van de CO2-footprint. Daar wordt nu volledig aan voorbij gegaan. Er wordt niet optimaal gebruik gemaakt van de innovatieve kracht die veel agrarische ondernemers bezitten. Dit is een gemiste kans en brengt de toekomst van de agrarische sector in gevaar. Daarnaast wordt nergens rekening gehouden met opname van CO2 door landbouwgrond, als de bestemming hiervan wordt gewijzigd naar natuur, dan zal die opname ook teniet gedaan worden.

Hisfa is voorstander om bij het stikstofdossier te kijken naar een brede maatschappelijke aanpak. Waarbij niet alleen naar de agrarische sector wordt gekeken, maar ook naar de andere sectoren. Als we samen gaan zoeken naar oplossingen, dan is er een grotere bereidheid om te komen tot oplossingen die niet alleen voor de korte termijn goed voor ons zijn, maar ook op de lange termijn voor onze kinderen en kleinkinderen.

 

bron:  https://www.hisfa.nl/nieuws/bericht?newsitemid=11566350336