Bio energie centrale Harderwijk inspirerend voorbeeld

TKI Nieuw Gas, onderdeel van de Topsector Energie, presenteert 10 inspirerende groen gas-projecten. Ze tonen de bijdrage van groen gas aan een duurzame energievoorziening en een groene grondstoffenvoorziening. Onze Bio Energie Centrale Harderwijk is één van de inspirerende voorbeeldprojecten.

Het klimaatakkoord gaat uit van een ambitie van 2 miljard m3 (2 bcm) groen gas in 2030. De Topsector Energie faciliteert de benodigde innovaties die zich op de ontwikkeling van nieuwe technologie en de implementatie ervan richten om deze ambitie te realiseren.

De gepresenteerde voorbeeldprojecten zijn opschaalbaar en herhaalbaar en laten zien wat nu al mogelijk is en welke verwachtingen er zijn voor de toekomst. Ze bieden zicht op realisatie van de ambitie van 2 bcm groen gas.

De projecten laten ook de betrokken ondernemers zien. Het zijn juist deze personen die door hun grote enthousiasme, durf en volharding aantonen dat groen gas een belangrijke schakel is in de realisatie van de Nederlandse klimaatdoelstellingen!

Wat is de topsector Energie

De Topsector Energie is de interdepartementale drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem.

De Topsector Energie gaat uit van de doelen zoals die zijn geformuleerd voor 2050 in het Energieakkoord en de Energieagenda en door de EU-lidstaten. Op hun site staat: “In 2050 willen we een volledig duurzame energievoorziening en een CO2-reductie van 80 – 95% bereikt hebben ten opzichte van het basisjaar 1990. Dat geeft richting aan de innovaties die we stimuleren.”