Bijeenkomst Sectorinitiatief Brandstofreductie Noord-Oost Nederland

Vandaag, woensdag 13 november 2019, ontvingen wij de leden van Sectorinitiatief Brandstofreductie Noord-Oost Nederland voor de derde en tevens laatste bijeenkomst van dit jaar. De leden uit de aannemerij en GWW-sector komen twee à drie keer per jaar bijeen om kennis en ideeën over brandstofreductie te delen en van elkaar te leren. 

Het verlagen van de CO2-uitstoot door middel van brandstofreductie is een belangrijk energievraagstuk. In het klimaatakkoord is mobiliteit en transport één van de vijf belangrijkste sectoren waarop gereduceerd moet worden. Met het klimaatakkoord als richtlijn voor de toekomst is het essentieel de daarin aangekondigde acties en doelen voor de komende jaren te blijven volgen en actief naar te handelen. Jan Bakker neemt daarom als voorzitter actief deel aan Sectorinitiatief Brandstofreductie Noord-Oost Nederland door kennis te delen, bijeenkomsten te bezoeken en informatie aan te leveren.

Gastspreker deze bijeenkomst was Erik de Vries van NOVE (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche). Hij deelde zijn visie vanuit de brandstofmarkt met ons ten aanzien van alternatieve brandstoffen.