Wie is Jan Bakker? Een nieuwe missie en visie.

Om de vooruitgang en ontwikkeling van onze groeiende organisatie te sturen hebben wij een nieuwe missie en visie opgesteld. Hoe wij dit willen bereiken, hopen we in de komende periode in een strategie vast te leggen.

Missie

Het gezamenlijk met medewerkers aanbieden van producten en diensten om de organisatie bestaanszekerheid te bieden en hierdoor een goede werkgever te kunnen zijn. Onze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de bewezen kracht van boerenwijsheid en de rentmeesterschap, die hieraan verbonden is. Hierdoor zijn wij toonaangevend en uniek.

Visie

Om deze missie te bereiken willen wij een maatschappelijk verantwoorde en duurzame organisatie zijn, die…:

  • denkt in totaaloplossingen voor de klant en in de hele keten actief is;
  • elke vraagstelling van de klant benadert als uitdaging om het nog efficiënter te kunnen aanbieden;
  • medewerkers uitdagingen en zekerheid biedt in de steeds veranderende organisatie;
  • mogelijkheden flexibel en breed inzet, wat kansen biedt om conjunctuuronafhankelijk te zijn (handel, transport, infra en agrarisch).