Voor een snelle distributie van mest beschikt Jan Bakker Mesthandel over diverse mestsilo’s in het gehele land. Hierdoor kunnen wij akkerbouwers in korte tijd van grote hoeveelheden mest voorzien. Zo kunnen wij vraag en aanbod doelmatig op elkaar afstemmen.

Op diverse plaatsen in het land zijn wij nog op zoek naar mestopslagcapaciteit. Mocht u uw mestsilo willen verhuren of staat u toe dat Jan Bakker op uw erf een mestsilo plaatst neem dan contact met ons op.