Aan de Hondweg in Dronten beschikt Mts. Landbouwbedrijf Jan Bakker over een modern akkerbouwbedrijf. Vanaf deze locatie wordt op ruim 1100 ha. akkerbouwproducten geteeld zoals onder andere aardappelen, bieten, mais, uien, groenten, etc.

Naast een weegbrug zijn op deze locatie ook mestopslagen aanwezig en kunnen ruim 12000 ton product worden opgeslagen onder ideale condities. Om het geheel goed te laten verlopen beschikt het bedrijf over een modern machinepark.