Jan Bakker heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld in de agrarische sector en de grond-, weg- en waterbouw. We zijn gegroeid en geprofessionaliseerd, maar met behoud van onze eigen identiteit. Om ook in de toekomst een goede dienstverlening te kunnen blijven bieden, houden we de ontwikkelingen nauwgezet bij: Jan Bakker wil voorop lopen.

Ook op gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wil Jan Bakker zich laten gelden.  Directie en medewerkers zijn gemotiveerd om op deze gebieden hun rol op een goede en verantwoorde wijze uit te voeren. Hieraan zal ook de komende jaren de nodige aandacht worden besteed. Een en ander valt momenteel samen te vatten in de deelgebieden: maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2 reductie. Zie onderstaande rapporten en certificaten.

 

 

 

Naam Document
Projectplan stuurgroep Rapport
Broeikasgas verificatie Rapport
Broeikasgas verificatie Certificaat
Prestatieladder niveau 4 Certificaat
Update 1 – April 2017 Rapport
Update 2 – Oktober 2017 Rapport
Participatie Mei 2018 Rapport
Ketenanalyse Infra 2018 Rapport
Ketenanalyse Slibtransport 2018 Rapport
Energie Management Actieplan 2018 Rapport
Plan van Aanpak – Sectorinitiatief Rapport
Voortgangsrapportage – juni 2018 Rapport