Jan Bakker heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld in de agrarische sector en de grond-, weg- en waterbouw. We zijn gegroeid en geprofessionaliseerd, maar met behoud van onze eigen identiteit. Om ook in de toekomst een goede dienstverlening te kunnen blijven bieden, houden we de ontwikkelingen nauwgezet bij: Jan Bakker wil voorop lopen.

Jan Bakker wil ook op het gebied van duurzaamheid en  maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zich laten gelden.  Directie en medewerkers zijn gemotiveerd om op deze gebieden hun rol op een goede en verantwoorde wijze uit te voeren. Hieraan zal ook de komende jaren de nodige aandacht worden besteed. Een en ander valt momenteel samen te vatten in de deelgebieden:

 

MVO MVO programma
Certificering ISO14001 certificaat
CO2 prestatieladder Rapport
Broeikasgas verificatie Rapport
Verificatieverklaring
Participatie Rapport
Energie management EM Actieplan
CO2 prestatieladder Rapport
Plan van Aanpak – Brandstofreductie Rapport
Projectplan Stuurgroep Rapport
Ketenanalyse Infra Rapport
Ketenanalyse Slibtransport Rapport