Jan Bakker heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld in de agrarische sector en de grond-, weg- en waterbouw. We zijn gegroeid en geprofessionaliseerd, maar met behoud van onze eigen identiteit. Om ook in de toekomst een goede dienstverlening te kunnen blijven bieden, houden we de ontwikkelingen nauwgezet bij: Jan Bakker wil voorop lopen.

Ook op gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) laat Jan Bakker zich laten gelden.  Directie en medewerkers zijn gemotiveerd om op deze gebieden hun rol op een goede en verantwoorde wijze uit te voeren. Hieraan zal ook de komende jaren de nodige aandacht worden besteed. Een en ander valt momenteel samen te vatten in de deelgebieden: maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2 reductie. Zie onderstaande rapporten en certificaten.

 

Categorie Naam Document
CO₂  Reductie Participatie Rapport
CO₂  Reductie Energie management actieplan Rapport
CO₂  Reductie Plan van aanpak Rapport
CO₂  Reductie Projectplan stuurgroep Rapport
CO₂  Reductie Ketenanalyse infra Rapport
CO₂  Reductie Ketenanalyse slibtransport Rapport
CO₂  Reductie Broeikasgas verificatie Rapport
CO₂  Reductie Broeikasgas verificatie Certificaat
CO₂  Reductie Prestatieladder niveau 4 Certificaat
CO₂  Reductie ISO 14001 Certificaat