VVO & 3PO

Mestverwerkingsplicht

Tegenwoordig hebben veehouders een mestverwerkingsplicht. Dit houd in dat een deel van de mest die op het bedrijf geproduceerd is verwerkt moet worden. Hiermee wil de overheid meewerken aan een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet. Veehouders die geen eigen land hebben, of niet genoeg kilo’s op eigen land kunnen plaatsen, kunnen de verwerkingsplicht overdragen middels een VVO (Vervangende Verwerkings Overeenkomst). De hoeveelheid die u moet verwerken is afhankelijk per regio.

Een veehouder kan op 3 manieren voldoen aan de mestverwerkingsplicht.

  1. Mest afvoeren met opmerkingscode 61
  2. De verwerkingsplicht overdragen middels een VVO
  3. De mest via een verwerker afvoeren (3PO: 3-Partijen-overeenkomst)

In alle bovenstaande gevallen dient u een percentage van het totale mestoverschot te verwerken.

Benieuwd naar de kosten van een VVO? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Fosfaat overschot

Uw fosfaat overschot berekend u als volgt:

Mestproductie (in kilogrammen fosfaat) – Plaatsingsruimte op eigen grond = fosfaatoverschot. Afhankelijk van uw regio dient u een percentage van het overschot te verwerken.

Bij Jan Bakker Mesthandel kunnen wij bemiddelen in de overname van fosfaat middels een Vervangende Verwerkings Overeenkomst.

Omdat hier met dagprijzen wordt gewerkt, kunnen wij helaas geen vaste prijs op onze website zetten.