Vloeibare mest

Vloeibare (drijf)mest

Jan Bakker Mesthandel beschikt over een groot aantal opslagplaatsen verdeeld over het land. Door deze spreiding kunnen wij onze klanten in korte tijd voorzien van grote hoeveelheden mest. Door de strategische indeling van de opslagplaatsen werkt dit kostprijs verlagend en kunnen wij nog efficiënter werken.

Transport

Met onze tankopleggers kunnen wij in korte tijd veel vloeibare mest verplaatsen. Mocht er onverhoopt onvoldoende capaciteit zijn, dan kunnen wij altijd aanspraak maken op ons vaste netwerk transporteurs, die met evenveel kennis en ervaring werken als wij zelf.

Opslag

Wij zijn constant op zoek naar geschikte opslaglocaties, (geregistreerde) putten en mestsilo’s. Heeft u een opslag op een geschikte locatie? Neem dan contact op met een vertegenwoordiger uit uw regio.