Vaste mest

Jan Bakker Mesthandel richt zich al jaren op afname en afzet van allerlei soorten vaste mest:

  • Droge pluimveemest
  • Gehygiëniseerde digestaat
  • Geitenmest
  • Varkensmest
  • Gescheiden mest

Transport van de vaste mest geschied hoofdzakelijk met eigen transportmiddelen, waardoor wij snelle ophaal- en levertijden kunnen garanderen. Tevens zorgen wij voor een correcte financiële en administratieve afhandeling. Dit is met de huidige regelgeving minstens zo belangrijk als de fysieke verplaatsing van de mest.

Wilt u mest in- of verkopen? Neem dan contact op met de vertegenwoordiger in uw regio.