Biologische mest

Jan Bakker Mesthandel is al vele jaren actief in de biologische mestmarkt. Of het nu gaat om vaste mest of drijfmest, u kunt uw vraag of aanbod van biologische mest bij ons neerleggen.
Wij weten wat belangrijk is binnen deze sector en hierdoor kunnen wij u een passende oplossing bieden.

Het is belangrijk om goed op de geldende normen te letten bij het aanvoeren en afvoeren van biologische mest.
Om fouten zoveel mogelijk uit te sluiten vervoeren wij de biologische mest zoveel mogelijk met eigen transportmiddelen. De afhandeling van de certificaten en vervoersbewijzen, iets wat erg belangrijk is bij biologische mest, valt dan ook direct onder de verantwoordelijkheid van ons eigen personeel die verstand van zaken heeft.

Een greep uit de biologische producten:

  • Biologische kippenmest
  • Biologische varkensmest , drijfmest en vast
  • Biologische rundveemest , drijfmest en vast
  • Biologische vaste geitenmest
  • Biologische digestaat , dunne en dikke fractie.
  • Toegestane mestsoorten gangbare mest