VLOG voeders

Sinds kort is VLOG certificering, wat staat voor het Duitse Verband Lebensmittel ohne Gentechnik, een nieuwe eis voor veel Nederlandse zuivelondernemingen dat zij zuivelproducten leveren die voldoen aan de gestelde criteria en Ohne Gen Technik gecertificeerd zijn. Dit betekent dat ook veel Nederlandse boeren via de afnemers van hun producten hieraan moeten voldoen. Via onze klanten worden die eisen ook gesteld aan de producten die wij leveren. Jan Bakker heeft daarom een officiële VLOG verklaring opgesteld waarin staat welke producten vrij zijn van genetisch gemodificeerde organismen. Dus ook voor VLOG voeders bent u bij Jan Bakker aan het goede adres!

De VLOG verklaring en complete lijst met GMO-vrije producten vind je HIER.

Wat is VLOG?

VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik) is een Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de certificatie en uitgifte van het ‘Ohne Gentechnik’-label. De VLOG-vereniging is opgericht in 2010 en is erkend door de Duitse overheid. VLOG certificering is gericht op de gehele keten van voerstromen, melkveebedrijf, transport, zuivelverwerking tot aan het winkelschap. Het doel is om levensmiddelen te prodcuceren zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismes.

Waar komt de vraag naar VLOG gecertificeerde zuivelproducten vandaan?

In Duitsland bestaat er al meerdere jaren een vraag naar GMO vrije levensmiddelen. De Duitse consument verlangt dit en zodoende ook de Duitse retailers. De Duitse retail eist nu ook van Nederlandse zuivelondernemingen dat zij zuivelproducten leveren die voldoen aan de gestelde criteria en OhneGenTechnik gecertificeerd zijn.

Wat betekent dit voor de melkveehouder?

Melkveehouders mogen voor hun koeien alleen voer gebruiken dat voldoet aan de VLOG-criteria. Daarbij gaat het er vooral om dat er geen veevoer wordt gebruikt dat is gemaakt met of van genetisch gemodificeerde organismen. In krachtvoer zit bijvoorbeeld vaak soja dat afkomstig is uit Amerika, waarbij de sojaplant genetisch zodanig is aangepast dat deze resistent is voor bepaalde bestrijdingsmiddelen. Lokaal geteeld ruwvoer zoals gras en maïs, verreweg het belangrijkste voer voor koeien, voldoet aan de VLOG-criteria. Voordat de melk gebruikt mag worden in producten met het VLOG-label moeten de koeien drie maanden gevoerd zijn volgens de VLOG-criteria. Wij van Jan Bakker denken met u mee en kunnen u VLOG gecertificeerd veevoer leveren.

Wat betekent dit voor de zuivelverwerkers?

Steeds meer Nederlandse zuivelaars oriënteren zich op mogelijkheden met VLOG-gecertificeerde melk. Door VLOG-gecertificeerde zuivelproducten aan te bieden, kunnen zij hun marktpositie behouden en verstevigen. De zuivelverwerker dient aan te kunnen tonen dat zij melk afneemt van melkveehouders die voldoen aan de VLOG Standaard. Ingrediënten die gebruikt worden in de productie dienen ook te voldoen aan de gestelde criteria. Tevens dient de zuivelverwerker deze melk in een aantoonbare gescheiden melkstroom te kunnen verwerken.

Voor meer informatie over VLOG certificering bij Jan Bakker kunt u contact opnemen met Rick van der Linde via r.vanderlinde@janbakker.nl of via 0525-637270. Voor meer algemene informatie over VLOG certificering en GMO-vrij verklaringen kijkt u op www.ohnegentechnik.org