Gehakseld stro

Gerste- en tarwestro

Meest voorkomende soorten zijn tarwe- en gerstestro. Tarwestro wordt hoofdzakelijk als strooisel gebruikt en telt in die vorm niet mee voor de Minas. Gerstestro wordt overwegend als structuurhoudend voer voor melk- en jongvee gebruikt. We leveren ook gesneden of gehakseld stro, mits beschikbaar. Dit laat zich veel beter mengen met andere voeders zoals kuilgras. Gehakseld stro heeft doorgaans een lengte van ca 3-6 cm.

Koolzaadstro

Koolzaadstro wordt meest geïmporteerd uit Duitsland en Frankrijk. Het is erg structuurrijk en wordt daarom bijgevoerd bij structuurarme rantsoenen ter bevordering van de penswerking. Koolzaadstro is ongesneden, gesneden, gehakseld of gemalen te verkrijgen. Het laatste wordt vooral als strooisel gebruikt.