Bierbostel

Bierbostel is afkomstig uit de brouwerijen als nevenproduct van de bierbereiding. Het is een smakelijk, stapelbaar geel/bruin product. Bij het brouwproces worden de koolhydraten uit de brouwgerst gehaald en blijven het eiwit, de celwanden en het ruw vet achter in de bierbostel. Bierbostel is in de meeste rantsoenen voor melkvee, vleesvee en geiten een onmisbare eiwitbron geworden. Het is een eiwitrijke krachtvoervervanger met een hoge benutting van eiwit en mineralen. De specifieke werking op de pens en op de gezondheid van het vee wordt door de praktijk onomstotelijk onderschreven, in zowel maïs- als grasrantsoenen. Bierbostel bevat zeer weinig kali en verlaagd, bij vervanging van, de concentratie kali in het rantsoen. Het is o.a. daardoor ook zeer goed bruikbaar in droogstandsrantsoenen in verband met de Ca- en Mg-opname.

Samenstelling

Onderstaande gegevens zijn gemiddelde waarden. Bierbostel is een natuurproduct en daarom kan er een variatie zijn in de samenstelling (gram / KG droge stof).

DS%RERCRASZETSUIVEMVEVIDVEOEBFOSPK
2224717844255951954138543595.40.6

Opslag & houdbaarheid

 • Opslag op droge, verharde ondergrond of in een sleufsilo met de juiste afschot, zorg dat het regenwater weg kan lopen.
 • Egaliseer het kuiloppervlak en behandel de toplaag met landbouwzout (1-2 kg zout/m2).
 • Leg de kuil netjes luchtdicht met landbouwfolie bij voorkeur met een laagje zand erover. Indien geen zanddek wordt gebruikt raden we stretchfolie aan.
 • Om verliezen van lekvocht te beperken kan bierbostel gestort worden op een laag droge bietenpulp.
 • Na inkuilen, hebben de melkzuurbacteriën minimaal 1 à 2 weken nodig om de kuil te stabiliseren.
 • Houd een voersnelheid aan van 1-1,5 m per week.
 • Mits goed ingekuild is de bierbostel minimaal 6 maanden houdbaar.

Leveringscondities

 • Losgestort of in slurf
 • Verkoop op basis van prijs per procent droge stof
 • Bierbostel is jaarrond leverbaar

Samenvatting

 • Dé gezonde eiwitaanvulling voor uw rantsoen
 • Stimuleert penswerking
 • Verminderende kans op pens verzuring
 • Laag kali-gehalte