Aardappelzetmeel

Aardappelzetmeel is een zeer energierijkproduct met een hoog gehalte aan (bestendig) zetmeel. Hierdoor is de VEM, VEVI en zetmeelconcentratie in het rantsoen gemakkelijk te verhogen, met name in snijmaisarme rantsoenen. Er zijn verschillende soorten zetmeel met een droge stof van ca 20-50 % ds.
Aardappelzetmeel werkt eiwitverhogend in de melk en zet vlees aan bij vleesvee. Vanwege de ureumverlagende werking en een laag gehalte aan N en P is het zeer gunstig voor de BEX.
Zetmeel conserveert van nature gemakkelijk, de pH daalt snel tot beneden de 4 en de gevormde organische zuren houden het product stabiel en zorgen voor een houdbaarheid van minimaal een jaar. Het is ook prima geschikt als afdeklaag voor graskuil, mais en bijproducten.

Samenstelling

Onderstaande gegevens zijn gemiddelde waarden van 2 soorten aardappelzetmeel. Aardappelzetmeel is een natuurproduct en daarom kan er een variatie zijn in de samenstelling (gram / KG droge stof).

A-keuze

DS%RERCRASZETSUIVEMVEVIDVEOEBFOSPK
4725101385621218136976-1046901.01.9

B-keuze

DS%RERCRASZETSUIVEMVEVIDVEOEBFOSPK
2194695151831096120282-396421.73.9

Opslag & houdbaarheid

 • Opslaan op een schone, harde ondergrond
 • Product conserveert van nature
 • Beschermen met landbouwfolie voor langere houdbaarheid en tegen regenwater of indroging
 • Het is direct geschikt om te voeren
 • Nattere soort geschikt als afdekmiddel
 • Minimaal een jaar houdbaar

Leveringscondities

 • Losgestort
 • Verkoop op basis van prijs per ton

Samenvatting

 • Zeer hoge energiewaarde
 • Hoge zetmeelwaarde
 • Stimuleert melkeiwitgehalte
 • Verlaagt het ureumgehalte
 • Gemakkelijk op te slaan
 • Geschikt om andere producten mee af te dekken (nattere soort)
 • Zeer gunstig voor de BEX