Nu het groeiseizoen ten einde loopt is het goed mogelijk om de gevolgen van de droogte in kaart te brengen.

De droogte heeft de ruwvoervoorraden behoorlijk ingeperkt en ook invloed gehad op de kwaliteit van het ruwvoer . Bij met name de snijmais is toch een derde tot de helft van de mais  ingekuild met lagere voederwaarden op met name het zetmeelgehalte. Bij gras zien we meer dat er 1 tot 2 sneden helemaal niet gegroeid zijn.

In de akkerbouw zien we over de gehele linie lagere opbrengsten.

Dit alles heeft tot gevolg dat meer vraag is naar rouwvoeders en minder aanbod van bijproducten.

Er is wel minder aanbod maar gelukkig is er geen tekort. Er zijn nog steeds volop mogelijkheden om het rantsoen aan te vullen.

Bij een ruwvoertekort is het een goed idee om Spaans stro mee te mengen in het rantsoen van met name jongvee en droge koeien om zodoende ruwvoer uit te kunnen sparen.

In het rantsoen van melk en vleesvee kunnen zetmeel producten zoals aardappelsnippers, aardappelzetmeel , aardappelvezels en erwtenvezels gebruikt worden om het zetmeeltekort aan te vullen.

Naast deze producten is ook aanbod van kuilgras en kuilmais. Ook als u aanbod heeft dan komen wij graag met u in contact.

De droogte zorgt in de veehouderij wel voor hogere kosten en voor lagere voorraden die op de langere termijn nog steeds invloed kunnen hebben.

In de akkerbouw is een zeer wisselend beeld te zien gezien de sterk gestegen prijzen voor een aantal producten en daartegenover  ook complete misoogsten.

Al met al werkt de droogte van 2018 nog wel een tijdje door en zullen we dat niet zomaar vergeten.

Heeft u vragen en/of interesse in één van onze producten? neem dan contact op met de vertegenwoordiger uit uw regio.

De gevolgen van de droogte van 2018