CO2 Beleid

Jan Bakker heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld in de agrarische sector en in de grond-, weg- en waterbouw. We zijn gegroeid en geprofessionaliseerd, met behoud van onze eigen identiteit. Om ook in de toekomst een goede dienstverlening te kunnen blijven bieden, houden we de ontwikkelingen nauwgezet bij; Jan Bakker wil voorop lopen.

Ook op gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wil Jan Bakker zich laten gelden.  Directie en medewerkers zijn gemotiveerd om op deze gebieden hun rol op een goede en verantwoorde wijze uit te voeren. Hieraan zal ook de komende jaren de nodige aandacht worden besteed. Een en ander valt momenteel samen te vatten in de deelgebieden: maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2 reductie. Zie onderstaande rapporten en certificaten.

Overige internet publicaties met betrekking tot de CO2-ladder zijn te raadplegen op de webpagina van Jan Bakker Transport op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen SKAO (klik hier).

Projectplan stuurgroep: Rapport

Broeikasgas verificatie: Rapport

Broeikasgas verificatie: Certificaat

Prestatieladder niveau 4: Certificaat

Update 1 – april 2017: Rapport

Update 2 – oktober 2017: Rapport

Participatie mei 2018: Rapport

Ketenanalyse Infra 2018: Rapport

Ketenanalyse Slibtransport 2018: Rapport

Energie Management Actieplan 2019: Rapport

Energie Management Actieplan 2020: Rapport

Energie Management Actieplan 2021: Rapport

Plan van Aanpak – Sectorinitiatief 2020-2023: Rapport

Voortgangsrapportage plan van aanpak Vereniging Sectorinitiatief Brandstofreductie NO NL d.d. Juni 2022: Rapport

Voortgangsrapportage – juni 2018: Rapport

Voortgangsrapportage – november 2018: Rapport

Voortgangsrapportage – april 2019: Rapport

Voortgangsrapportage – december 2019: Rapport

Voortgangsrapportage – geheel 2019: Rapport

Voortgangsrapportage – april 2020: Rapport

Voortgangsrapportage – november 2020: Rapport

Voortgangsrapportage – geheel 2020: Rapport

Voortgangsrapportage – juni 2021: Rapport

Voortgangsrapportage – december 2021: Rapport

Voortgangsrapportage – geheel 2021 update sep 2022: Rapport