CO2 Beleid

Jan Bakker heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld in de agrarische sector en in de grond-, weg- en waterbouw. We zijn gegroeid en geprofessionaliseerd, met behoud van onze eigen identiteit. Om ook in de toekomst een goede dienstverlening te kunnen blijven bieden, houden we de ontwikkelingen nauwgezet bij; Jan Bakker wil voorop lopen.

Ook op gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wil Jan Bakker zich laten gelden.  Directie en medewerkers zijn gemotiveerd om op deze gebieden hun rol op een goede en verantwoorde wijze uit te voeren. Hieraan zal ook de komende jaren de nodige aandacht worden besteed. Een en ander valt momenteel samen te vatten in de deelgebieden: maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2 reductie. Zie onderstaande rapporten en certificaten.

Overige internet publicaties met betrekking tot de CO2-ladder zijn te raadplegen op de webpagina van Jan Bakker Transport op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen SKAO (klik hier).

Onderwerp2020202120222023
CO2 Voortgangsrapportage Q1 & Q2RapportRapportRapportRapport
CO2 Voortgangsrapportage Q3 & Q4RapportRapportRapportRapport
CO2 Voortgangsrapportage heel jaarRapportRapportRapportRapport
Energie Management ActieplanRapportRapportRapportRapport
Inventarisatie materiele emissiesRapport
KetenanalyseFourage / Infra
OnderwerpLink
Certificaat CO2 prestatieladder niveau 4Certificaat
Projectplan stuurgroepRapport
Initiatief NWVVRapport
Broeikasgas verificatieRapport
Certificaat broeikasgas verificatieCertificaat
Plan van aanpak - Sectorinitiatief 2020/2023Rapport
Plan van aanpak - Sectorinitiatief 2020/2030Rapport
Voortgangsrapportage PVA Sectorinitiatief NO NL Juni 2022Rapport
Voortgangsrapportage Sectorinitiatief NO NL Mei 2023Rapport
Voortgangsrapportage Sectorinitiatief NO NL December 2023Rapport