Leerbedrijf

 

 

 

 

 

 

 

 


VKL
ISO 14001:2015
ISO 9001
VCA**
GMP+ Transport
GMP+ Fourage
GMP+ Aardappelhandel
SKV
Niwo VIHB Transport
Niwo VIHB Fourages
Niwo VIHB Mesthandel
GlobalGap
Skal/Bio Landbouwbedrijf
Skal/Bio Fourage
Skal/Bio Aardappelhandel
VLOG-Verklaring
CO2 Prestatieladder Niveau 4
Voedsel en Veiligheid Akkerbouw