BOUW BIO-ENERGIECENTRALE HARDERWIJK GESTART

De bouwwerkzaamheden van bio-energiecentrale Harderwijk zijn begonnen. Afgelopen donderdag was het officiële moment van de start van de bouwwerkzaamheden van bio-energiecentrale Harderwijk (BECH) door middel van een eerste paal schroeven. De eerste paal werd geschroefd door de directeuren van bio-energiecentrale Harderwijk, Jan Bakker en Douwe Jan Tilkema. Voorafgaand aan dit moment gaven Henk van de Vosse, directeur bij Jan Bakker, en Bert van Vreeswijk, heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe een korte toespraak. Na de openingshandeling van het schroeven van de paal werd er een toast gebracht op deze bouwstart.

bio-energiecentrale Harderwijk

Onderstaand officieel persbericht.

De bouw van een nieuwe Bio-energiecentrale in Harderwijk is begonnen. Vanmiddag is de eerste paal de grond ingeslagen op het terrein van de rioolwaterzuivering in Harderwijk. Het bouwen van een bio- energiecentrale is een initiatief van Waterschap Vallei en Veluwe en Jan Bakker. De centrale gaat straks 12,5 miljoen kuub biogas produceren. Dit wordt opgewerkt tot 8 miljoen kuub aardgaskwaliteit, genoeg voor zo’n 5000 huishoudens in Harderwijk en omgeving. Het eerste gas wordt in december 2018 geleverd.

Innovatief
Waterschap Vallei en Veluwe en Jan Bakker zetten met deze bio-energiecentrale beiden in op duurzaamheid. Het waterschap verwacht met de komst van deze centrale voor 2020 energieneutraal te zijn, vijf jaar eerder dan gepland. Voor Jan Bakker geldt hiermee dat de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van  CO2-reductie en mestverwerking worden gehaald. Bert van Vreeswijk, heemraad bij het waterschap, is blij dat de bouw nu echt is begonnen. “Het is nog niet eerder voorgekomen dat een waterschap op deze wijze met een private partner in zee is gegaan. Dit is een innovatief project, waarbij een overheid, in dit geval het waterschap, samen met het bedrijfsleven werkt aan de zo noodzakelijke energietransitie.” Henk van de Vosse, directeur bij Jan Bakker, meldt verheugd te zijn dat met de start van de bouw de realisatie van een uniek project zichtbaar wordt. “Het is voor ons weer een stap vooruit op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, ”aldus van de Vosse.

Onuitputtelijk
Bio-energie is een duurzame en hernieuwde bron van energie, milieuvriendelijk en onuitputtelijk. Tijdens het  proces wordt gebruik gemaakt van natuurlijke, steeds terugkerende cyclus van vastlegging en vrijlating van CO2. De bio-energiecentrale kan een bijdrage leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot, en dus de vermindering van het broeikaseffect. Op termijn is de wens dat bio-energie samen met energie uit wind, zon en water fossiele energie gaat vervangen. Daarnaast levert de bio-energiecentrale een belangrijke bijdrage in het terugdringen van het mestoverschot in Nederland.

Bouw bio-energiecentrale Harderwijk officieel gestart