AFVOEREN FIPRONIL-MEST

Vorige week zijn er meer mogelijkheden gekomen voor het afvoeren van fipronil besmette mest.

Tot nu toe was elke pluimveehouder met een gehalte fipronil in de mest gelijk aan of boven 0.010 mg per kilo verplicht om de mest af te voeren en te laten verbranden door een verwerker. Bij andere verwerkingsmethoden, zoals compostering of droging, wordt het fripronil onvoldoende afgebroken. In de meeste gevallen is de verwerker BMC Moerdijk. Doordat de capaciteit van verwerken niet groot genoeg is en de mest soms te nat is om te verbranden kwam er een roep om meer mogelijkheden voor afzet.

Herkeuren

AVINED heeft in overleg met de NVWA het protocol voor het afvoeren van mest aangepast waardoor het mogelijk is om afgekeurde verontreinigde mest te laten herkeuren. Met deze herkeuringsmogelijkheid is er nu de kans om verontreinigde mest te mengen met vrije mest waarvan de gehalte fipronil wel aan de gestelde normen voldoet. Op deze manier bestaat de mogelijkheid om de mest normaal af te voeren van het bedrijf als blijkt dat de nieuwe gehaltes voldoen aan de gestelde normen. Dit zogenoemde homogeniseren van de mest moet gebeuren volgens strikte regels. Via de volgende link kunt u hier meer informatie over vinden:

Wij adviseren echter eerst een monster te laten nemen van zowel de verontreinigde mest als van de vrije mest door een erkend laboratorium alvorens de mest te homogeniseren en de officiële instanties in te schakelen. Een af te voeren partij mest moet altijd een erkend NVWA monster bevatten.

Via deze link kunt u rechtstreeks een opgave indienen voor een bemonstering van een partij mest door de officiële instanties:

Als er vragen zijn over het afvoeren en homogeniseren van mest kunt u contact opnemen met Henri Hazeleger, zijn rechtstreekse telefoonnummer is: 0525- 637288.

Fipronil-mest afvoeren: Nieuwe mogelijkheden