Productomschrijving Aardappelzetmeel

Aardappelzetmeel is een zeer energierijkproduct met een hoog gehalte aan (bestendig) zetmeel. Hierdoor is de VEM, VEVI en zetmeelconcentratie in het rantsoen gemakkelijk te verhogen, met name in snijmaisarme rantsoenen. Er zijn verschillende soorten zetmeel met een droge stof van ca 20-50 % ds.
Aardappelzetmeel werkt eiwitverhogend in de melk en zet vlees aan bij vleesvee. Vanwege de ureumverlagende werking en een laag gehalte aan N en P is het zeer gunstig voor de BEX.
Zetmeel conserveert van nature gemakkelijk, de pH daalt snel tot beneden de 4 en de gevormde organische zuren houden het product stabiel en zorgen voor een houdbaarheid van minimaal een jaar. Het is ook prima geschikt als afdeklaag voor graskuil, mais en bijproducten.

Samenstelling

Onderstaande gegevens zijn gemiddelde waarden van 2 soorten aardappelzetmeel. Aardappelzetmeel is een natuurproduct en daarom kan er een variatie zijn in de samenstelling (gram / KG droge stof).

A-keuze
DS%
47
RE
25
RC
10
RAS
13
ZET
856
SUI
2
VEM
1218
VEVI
1369
DVE
76
OEB
-104
FOS
690
P
1.0
K
1.9
B-keuze
DS%
21
RE
94
RC
69
RAS
51
ZET
518
SUI
3
VEM
1096
VEVI
1202
DVE
82
OEB
-39
FOS
642
P
1.7
K
3.9

Opslag & houdbaarheid

• Opslaan op een schone, harde ondergrond
• Product conserveert van nature
• Beschermen met landbouwfolie voor langere houdbaarheid en tegen regenwater of indroging
• Het is direct geschikt om te voeren
• Nattere soort geschikt als afdekmiddel
• Minimaal een jaar houdbaar

Leveringscondities

• Losgestort
• Verkoop op basis van prijs per % ds

Samenvatting

• Zeer hoge energiewaarde
• Hoge zetmeelwaarde
• Stimuleert melkeiwitgehalte
• Verlaagt het ureumgehalte
• Gemakkelijk op te slaan
• Geschikt om andere producten mee af te dekken (nattere soort)
• Zeer gunstig voor de BEX