AANGEBODEN: VASTE GEITENMEST MET GUNSTIGE CONDITIES.

Een vitale bodem is letterlijk de basis voor het succesvol verbouwen van een gewas. Geitenmest kan een belangrijke bijdrage leveren aan een rijk bodemleven. Daarom bij Jan Bakker nu onder de aandacht: Geitenstromest. Verkrijgbaar tegen speciale tarieven, vraag uw vertegenwoordiger. 

Voordelen

Geitenmest levert een hoog gehalte organische stof met een relatief groot effectief deel. Steeds meer boomtelers, vollegrondsgroentetelers en akkerbouwers weten de voordelen ervan te waarderen. De belangrijkste voordelen van geitenmest:

  • Bevordert het bodemleven
  • Optimaliseert de vochthuishouding
  • Stikstofleverend vermogen tijdens het hele groeiseizoen
  • Minder mineralenuitspoeling
Bevordert het bodemleven

Het bodemleven maakt enorme sprongen dankzij geitenmest. Denk aan een rijk bacterieleven, het hoge drogestofgehalte en de korrelige structuur van de bodem. De poriën in de grond zijn meer open en zorgen voor sterke wortels. Het resultaat: een minder gevoelig gewas en uiteindelijk hogere opbrengsten.

Optimaliseert de vochthuishouding

Het hoge aandeel humus zorgt voor een goede waterhuishouding. Er ontstaat een gunstige capillaire werking. Dankzij een constanter waterbuffer is het gewas beter bestand tegen droogte. In natte perioden van het jaar helpt organische stof voor waterdoorlaatbaarheid.

Stikstofleverend vermogen tijdens het hele groeiseizoen

De stikstof uit de geitenmest komt geleidelijk vrij tijdens mineralisatie. Dit zorgt voor een regelmatige, stabiele groei van het gewas. De langdurige werking is perfect voor meerjarige teelten en/of werkt positief door op vervolgteelten.

Minder mineralenuitspoeling

Organische stof in de bodem houdt voedingsstoffen vast en voorkomt uitspoeling ervan, met name op zandgronden. Het vasthouden van voedingsstoffen maakt dat de bodem gezonder blijft.

Als specialist in de aan- en afvoer van (geiten)mest heeft Jan Bakker voor u onderstaande extra voordelen. 
  • jaarrond leverbaar                                                                         
  • goede financiële condities
  • zowel gangbare als biologische geitenmest beschikbaar
  • vervoer mogelijk met walking floor of met containerauto
  • correcte en snelle afwerking van zowel levering als administratie

Bent u, net als veel akkerbouwers, ook overtuigd van de gunstige effecten van het bemesten met geitenstromest? Bestel dan nu uw vaste geitenmest via 06 – 25 25 75 06 of neem contact op met de vertegenwoordiger uit uw regio.

geitenmest

 

 

Aangeboden: Geitenstromest