home

Home


Jan Bakker is met een breed assortiment aan producten en diensten actief in de agrarische sector en voedingsmiddelenindustrie. Wij verhandelen alle soorten ruwvoeders, bijproducten, vloeibare restproducten en mest. Ook voor de in- en verkoop van alle soorten aardappelen willen wij graag uw handelspartner zijn. Dit alles wordt ondersteund en uitgevoerd door onze goed uitgeruste transport- en logistiek afdeling.

Onze transport- en logistiek afdeling is daarnaast ook actief in de grond-, weg- en waterbouw sector. Zoals onder andere met asfalt-, zand- en bouwmateriaaltransporten.

Met recht een Partner met Perspectief

Wij richten ons op een ieder die bedrijfsmatig in deze sectoren actief zijn. Wij nodigen u uit om via deze weg ons bedrijf beter te leren kennen.  


Meer informatie over onze diensten is te vinden op de volgende paginas:
Ruwvoeders | Biovergister | Fouragehandel | Slibtransport | Snijmaïs | Fourage | Perspulp | Kuilvoer | Asfalttransport | Baggertransport.